We grow fearless by walking into our fears ~ Robin Sharma
We grow fearless by walking into our fears ~ Robin Sharma

Heb je wel eens naar een kudde paarden gekeken? Is het je opgevallen hoe rustig de paarden met elkaar om kunnen gaan? Onderling communiceren paarden voornamelijk met lichaamstaal, non-verbaal dus. En doordat paarden leven in het Hier en Nu is er vrede onderling. Natuurlijk moet er af en toe iets 'geregeld' of rechtgezet worden maar dat is altijd zo voorbij. Geen wraak of langlopende ruzies.

Door het natuurlijke gedrag zijn paarden als geen ander in staat om ons kennis te laten maken met innerlijke rust. Namelijk, paarden zijn vluchtdieren. Ze worden gejaagd door roofdieren en het leven in een kudde is van levensbelang. De kudde wordt sociaal gezond en veilig gehouden door onderlinge afstemming: paarden eten bijvoorbeeld tegelijkertijd en er wordt gezorgd dat iedereen evenveel eet. De kudde is in evenwicht.

De kudde wordt geleid door een leidende merrie en een hengst. De leidende merrie leidt de kudde, voedt samen met de andere merries de veulens en jonge paarden op. De hengst houdt de kudde bij elkaar en is bijzonder alert op eventuele bedreigingen. De paarden in de kudde volgen de leidende merrie. Maar, waarom is juist dit paard de leidende merrie? Wat maakt een leider een leider? Is dit op basis van kracht? Op basis van competenties? Van dienstbaarheid aan de kudde wellicht? Of een combinatie hiervan?

De gedragingen van het paard zijn het uitgangspunt van Equine Assisted Coaching (EAC), een fenomenologische coachmethodiek. Vanuit de gedachte dat we nooit helemaal zeker kunnen zijn wat een paard bedoelt, zal het gedrag nooit geïnterpreteerd worden.

Door samen met de coach in de nabijheid van een paard te zijn ontstaat een kudde van minimaal 3: een paard, jij en de coach. Doordat het paard zich van nature wil afstemmen op de kudde wordt je eigen non-verbale gedrag door het paard teruggegeven. Het paard toont directe en oordeelloze feed-back via zijn gedrag en verschaft daarmee voor zowel jou als de coach waardevolle informatie.

Ervaringsgericht

De coach treedt op als facilitator en werkt samen met het paard door leersituaties te creëeren. Door het uitvoeren van een activiteit met een paard word je uitgedaagd op gebieden als communicatie, contact maken, leiding geven, dienstbaar zijn, kwetsbaarheid, focus en werken vanuit denken of gevoel.

Door de integratie van de diverse technieken als intuïtieve coaching, systemisch werk, NLP en voice dialogue kan de coach afstemmen op wat nodig is en jou zo het ervaringsleren verdieping te geven. Coach en paard werken samen om je te stimuleren een eigen oplossing of antwoorden te vinden. Zo ontstaat er ruimte om meer naar de Innerlijke Stem te luiseren en daar gehoor aan te geven.

Door de metaforen die de activiteiten bieden en de directe, objectieve feedback van het paard komen gevoelens, gedrag, patronen, en thema's sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten word je door de Equine Assisted Coach tot zelfreflectie aangezet en daarmee word je geholpen en aangezet gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken. Direct of indirect worden de consequenties van het eigen handelen ervaren en beslis je zelf of je het vertoonde gedrag in stand wil houden of wilt veranderen. Binnen de veilige omgeving van de Equine Assisted Coach-sessie kan met nieuw gedrag geëxperimenteerd worden om zo te ervaren wat het effect is op je zelf, het paard en dus op anderen.

Oplossingsgericht

Equine Assisted Coaching is een non-directieve manier van coachen en het uitgangspunt is dan ook dat je de oplossing voor je vragen zelf in je hebt. De Equine Assisted Coach zal met jou samen de eigen oplossingsmogelijkheden aan boren en vanuit het hier en nu je te stimuleren de eigen oplossingen of antwoorden te vinden. De nadruk ligt bij deze vorm van coaching op je eigen vermogens en niet op je zwakheden. We richten ons op oplossingen, meer dan dat we ons verdiepen in problemen.

Meer informatie over coachen met behulp van paarden vind je hier